சம்மாந்துறை

சம்மாந்துறை பிராந்தியத்தில் SLPP கட்சி அங்கத்துவ அட்டை வழங்கி வைப்பு.

ஐ.எல்.எம் நாஸிம் சம்மாந்துறை பிராந்தியத்தில் பொதுஜன பெரமுன கட்சி அங்கத்துவ அட்டை அடையாள

read more